Här finns en förteckning över möjliga avelshanar i Sverige.
För att hunden skall finnas med måste följande kriterier vara uppfyllda:
- Ha fyllt ett år och men inte 10 år
- HD fria.
- Meriterade hundar är hundar som har deltagit i SKK:s officiella utställningar, eller har LP alternativt MH.
- Hundar äldre än tio år där ägaren har bett om det.
- Hundar med AD fel finns inte med.
- Ingen hänsyn har tagits till hundarnas hälsostatus.

TotaltTotalt %AnvändaAnvända %Ej användaEj använda %
Alla2334017%19383%
Svarta15868%2415%13485%
Blåa2712%519%2281%
Bruna3615%925%2775%
Sand125%217%1083%
Meriterade5624%2952%2748%
Omeriterade17776%116%16694%


Antal möjliga avelshanar fördelade per födelseår.
Klicka på + för att se dom.
Siffran inom parentes anger antal avkommor.

7Show details for 20182018
20Show details for 20172017
29Show details for 20162016
19Show details for 20152015
26Show details for 20142014
25Show details for 20132013
30Show details for 20122012
29Show details for 20112011
19Show details for 20102010
20Show details for 20092009
224

Senast uppdaterad 05/10/2019