Statistik för hundar födda 2016
Champion: 8

Lydnadsprov:
IAKl: 0.000
Hundar: 173Hanar: 100Tikar: 73Kullar: 29
1%58% (51%)42% (49%)Valpar/Kull: 5.97 (6.47)
Färger
Okänd
125271821
72% (66%)16% (19%)10% (10%)1% (4%)1% (1%)
HD
HD röntgade: Fri: A: B: 1:C: 2: D: 3: E: 4:
65362252
37.6% (37.5%)55.4% (21.6%)33.8% (9.1%)7.7% (2.9%)3.1% (1.3%)
89.2% (90.5%)
10.8% (9.5%)
AD
AD röntgade: Fri: 1: 2: 3:
282521
16.2% (9.8%)7.1% (3.8%)3.6% (0.5%)
89.3% (95.1%)