Statistik för hundar födda 2016
Champion: 4

Lydnadsprov:
IAKl: 0.000
Hundar: 173Hanar: 100Tikar: 73Kullar: 29
1%58% (51%)42% (49%)Valpar/Kull: 5.97 (6.46)
Färger
Okänd
125271821
72% (66%)16% (19%)10% (10%)1% (4%)1% (1%)
HD
HD röntgade: Fri: A: B: 1:C: 2: D: 3: E: 4:
59331952
34.1% (37.4%)55.9% (21.4%)32.2% (8.9%)8.5% (2.9%)3.4% (1.3%)
88.1% (90.5%)
11.9% (9.5%)
AD
AD röntgade: Fri: 1: 2: 3:
242121
13.9% (9.6%)8.3% (3.9%)4.2% (0.5%)
87.5% (95.0%)