Statistik för hundar födda 2016
Champion: 3

Lydnadsprov:
IAKl: 0.000
Hundar: 173Hanar: 100Tikar: 73Kullar: 29
1%58% (51%)42% (49%)Valpar/Kull: 5.97 (6.47)
Färger
Okänd
125271821
72% (66%)16% (19%)10% (10%)1% (4%)1% (1%)
HD
HD röntgade: Fri: A: B: 1:C: 2: D: 3: E: 4:
58331852
33.5% (37.4%)56.9% (21.4%)31.0% (8.8%)8.6% (2.9%)3.4% (1.3%)
87.9% (90.5%)
12.1% (9.5%)
AD
AD röntgade: Fri: 1: 2: 3:
232021
13.3% (9.6%)8.7% (3.8%)4.3% (0.5%)
87.0% (95.2%)