Statistik för hundar födda 2016
Champion: 6

Lydnadsprov:
IAKl: 0.000
Hundar: 173Hanar: 100Tikar: 73Kullar: 29
1%58% (51%)42% (49%)Valpar/Kull: 5.97 (6.47)
Färger
Okänd
125271821
72% (66%)16% (19%)10% (10%)1% (4%)1% (1%)
HD
HD röntgade: Fri: A: B: 1:C: 2: D: 3: E: 4:
62342152
35.8% (37.3%)54.8% (21.5%)33.9% (9.0%)8.1% (2.9%)3.2% (1.3%)
88.7% (90.5%)
11.3% (9.5%)
AD
AD röntgade: Fri: 1: 2: 3:
272421
15.6% (9.7%)7.4% (3.8%)3.7% (0.5%)
88.9% (95.0%)