Statistik för hundar födda 2018
Champion:

Lydnadsprov:
IAKl: 0.000
Hundar: 122Hanar: 68Tikar: 54Kullar: 18
1%56% (51%)44% (49%)Valpar/Kull: 6.78 (6.47)
Färger
Okänd
7822193
64% (66%)18% (19%)16% (10%)2% (4%)
HD
HD röntgade: Fri: A: B: 1:C: 2: D: 3: E: 4:
0.0% (37.3%)
AD
AD röntgade: Fri: 1: 2: 3:
0.0% (9.6%)