Statistik för hundar födda 2018
Champion:

Lydnadsprov:
IAKl: 0.000
Hundar: 131Hanar: 72Tikar: 59Kullar: 20
1%55% (51%)45% (49%)Valpar/Kull: 6.55 (6.47)
Färger
Okänd
8224196
63% (66%)18% (19%)15% (10%)5% (4%)
HD
HD röntgade: Fri: A: B: 1:C: 2: D: 3: E: 4:
0.0% (37.4%)
AD
AD röntgade: Fri: 1: 2: 3:
0.0% (9.7%)