Statistik för hundar födda 2018
Champion:

Lydnadsprov:
IAKl: 0.000
Hundar: 60Hanar: 31Tikar: 29Kullar: 9
0%52% (51%)48% (49%)Valpar/Kull: 6.67 (6.47)
Färger
Okänd
43116
72% (66%)18% (19%)10% (10%)
HD
HD röntgade: Fri: A: B: 1:C: 2: D: 3: E: 4:
0.0% (37.4%)
AD
AD röntgade: Fri: 1: 2: 3:
0.0% (9.6%)