Statistik för hundar födda 1999
Champion: 19

Lydnadsprov: 11
IAKl: 0.000
Hundar: 347Hanar: 177Tikar: 170Kullar: 49
2%51% (51%)49% (49%)Valpar/Kull: 7.08 (6.47)
Färger
Okänd
25470185
73% (66%)20% (19%)5% (10%)1% (4%)
HD
HD röntgade: Fri: A: B: 1:C: 2: D: 3: E: 4:
136902271016
39.2% (37.5%)66.2% (21.9%)16.2% (9.2%)5.1% (3.0%)7.4% (1.3%)0.7% (0.5%)4.4% (0.5%)
82.4% (90.5%)
17.6% (9.5%)
AD
AD röntgade: Fri: 1: 2: 3:
737021
21.0% (9.9%)2.7% (3.9%)1.4% (0.5%)
95.9% (95.0%)