Statistik för hundar födda 1976
Champion: 10

Lydnadsprov: 3
IAKl: 0.000
Hundar: 180Hanar: 95Tikar: 85Kullar: 33
1%53% (51%)47% (49%)Valpar/Kull: 5.45 (6.47)
Färger
Okänd
14716125
82% (66%)9% (19%)7% (10%)3% (4%)
HD
HD röntgade: Fri: A: B: 1:C: 2: D: 3: E: 4:
4340111
23.9% (37.5%)93.0% (59.4%)2.3% (2.2%)2.3% (1.9%)2.3% (0.5%)
93.0% (90.5%)
7.0% (9.5%)
AD
AD röntgade: Fri: 1: 2: 3:
0.0% (9.9%)