Statistik för hundar födda 1972
Champion: 5

Lydnadsprov:
IAKl: 0.000
Hundar: 181Hanar: 93Tikar: 88Kullar: 29
1%51% (51%)49% (49%)Valpar/Kull: 6.24 (6.47)
Färger
Okänd
1201718818
66% (66%)9% (19%)10% (10%)4% (4%)10% (1%)
HD
HD röntgade: Fri: A: B: 1:C: 2: D: 3: E: 4:
99
5.0% (37.5%)100.0% (59.4%)
100.0% (90.5%)
0.0% (9.5%)
AD
AD röntgade: Fri: 1: 2: 3:
0.0% (9.9%)